download.jpg

ثبت نام دانشجوی تکمیل ظرفیت نوبت بهمن 99 در علمی کاربردی شهرداری سرباز شروع شد

? قابل توجه کلیه متقاضیان ثبت نام دانشجوی مقاطع کاردانی و کارشناسی تکمیل ظرفیت بهمن ماه99 مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری سرباز

? این ثبت نام در مقطع کاردانی
ومقطع کارشناسی از تاریخ
۱۶دیماه تا تاریخ ۲۲دیماه ۹۹ در رشته ها ذیل بشکل حضوری در خود مرکز انجام میشود

‼️ این تاریخ قابل تمدید نمی باشد

? مقطع کاردانی?
1️⃣ عمران(ساختمان)
2️⃣ عمران (راهداری)
3️⃣ امداد سوانح
4️⃣ فناوری اطلاعات خدمات الکترونیک شهر

? مقطع کارشناسی?
1️⃣ مدیریت امداد سوانح طبیعی
2️⃣ مهندسی عمران گرایش ساختمان سازی

تلفن:
۰۵۴۳۷۳۱۲۷۰۰
۰۹۹۰۹۱۴۸۸۰۱
♦️ شهرستان سرباز،خیابان دانش ،دانش ۵ روبروی اداره ی آموزش و پرورش ♦️

#علمیشوکاربردی_شو

«روابط عمومی مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری سرباز »